top of page

Qui Som

 

Junts som més forts

La Unió de Pagesos de Mallorca, som una organització professional representativa dels pagesos i pageses de l’illa de Mallorca.

Ens preocupem tant per aquelles qüestions que són comunes per al conjunt del sector, com pels problemes específics de cada territori o activitat agrícola, ramadera i forestal. 

Defensem els interessos de la pagesia, donam resposta a necessitats concretes, i oferim serveis específics necessaris a l’activitat empresarial. Com a sindicat independent i unitari, hi cap tothom.

Cada dia som més pocs els que ens dediquem a l’agricultura i convé que estiguem units en una organització forta.

 • Formem part de diversos Consells Reguladors, entre ells el de Producció Integrada, del qual tots els representants electes dels productors, pertanyen a Unió de Pagesos.

 • Juntament amb les Unions de Catalunya i el País Valencià, vàrem constituir la Fundació Pagesos Solidaris, per a donar suport als treballadors agraris immigrants.

L'equip de la Unió de Pagesos de Mallorca


La Nostra Història
 

 • Després d'un primer període de treball clandestí, Unió de Pagesos va sortir a borsa l'abril de 1977 i el 30 de maig es va legalitzar. ​

 • L'any 1979 es va posar en marxa la revista Mallorca Pagesa. Des del primer moment, Unió de Pagesos de Mallorca va estar molt vinculada a la Unió de Pagesos de Catalunya.

 

 • Els pagesos que van impulsar aquesta associació democràtica van ser Joan Mas "Collet", Joana Tugores, Jaume Estrany, Llorenç Rigo, Bartomeu Torres Bernat i Josep Estelrich Mieres. ​

 

 • En els darrers anys es van buscar les primeres mobilitzacions, entre elles la gran tractorada del gasoil i la "Vaga dels Bous". Per primera vegada, els pagesos mallorquins van defensar el seu futur.

 

 • L'any 1983 Unió de Pagesos va celebrar el seu primer congrés a Sineu i el 1985 el segon congrés a Vilafranca.

 

 • L'any 1990, els membres d'Unió de Pagesos van fer una manifestació a la plaça d'Espanya de Palma en protesta pels baixos preus, i el 1992 es va organitzar una protesta davant el Consolat dels EUA en relació a l'acord GATT. ​

 

 • L'any 1992 es va crear la Unió de Pagesos Joves de Mallorca. ​

 

 • El mateix any es va fundar el Grup de Pagesos per a l'Agricultura Ecològica dins de la mateixa organització. ​


Estructura de la Unió de Pagesos de Mallorca
 

L'estructura es regirà amb els següents òrgans:

 • Assemblea Local: Membres de un o diversos municipis.  Les decisions seran elevades a la Comissió Permanent, que les prendrà en consideració.

 

 • Assemblea Ordinària: Representants de l'Assemblea Local de tots els municipis.

 

 • Comissió Permanent: S'elegirà al Congrés de Mallorca.  Estarà formada per un número de membres no inferior a 9 ni superior a 20.  Prendrà les decisions de forma col·legiada i per majoria simple pels seus membres presents a les reunions.  Es reuníran un pic per mes i sempre que calgui.  De la Comissió Permanent sortirà el Secretari General.


Qui Ho Formam
 

Joan Miquel Ferragut

Enginyer tècnic agrícola 

joanmifp.upm@gmail.com

+34 971 464 142

Margalida Gaya

Tècnica responsable de contractació de treballadors agraris

mgaya.upm@gmail.com

+34 971 464 142

Margalida Duran

Tècnica responsable comptabilitat i temes fiscals

 

mduranupm@gmail.com

+34 971 464 142

Aina Madroñero

Tècnica responsable de formació

 

formacioupm01@gmail.com

+34 685 104 544


Comissió Permanent UPM
 

Sebastià Ordines Capó

Secretarí General

Responsable tots els Sectors

Miquel Galmés Andreu

Responsable Sector Transició Energètica

Guillem Llull Riera

Responsable Sector Hortofrutícola

Rafell Coll Pons

Responsable Sector Fruits Secs

Andreu Mascaró Cantallops

Responsable Sector de la Patata

Jaume Pou Sureda

Responsable Sector Apícola i Joves

Jaume Pocoví Ripoll

Secretarí d'Actes

 Finances / Economia Agrícola

Rafel Dalmau Maimó

Responsable Sector Horta i Producció Integrada

Isabel Vicens Gelabert

Responsable Sector Hortofrutícola

Antoni Feliu Pou

Responsable Sector Agricultura Ecològica

Apolònia Figuera Vaquer

Responsable Sector Dones Pageses

Maties Adrover Sitges

Responsable Hortofrutícola i Relacions Laborals

Antoni Sans Canyelles

Responsable Sector Olivar i Fruits Secs

Pere Josep Calafat

Responsable Sector Vinícola i

A. Ecològica

Antoni Garcias Coll

Responsable Associacionisme

Antoni Mestre Sansó

Responsable Sector Ramaderia

Mateu Llobera Martorell

Responsable Sector Cerealista

Rafel Figuera Vadell

Responsable Sector Hortalissa

bottom of page